Müşteri ve insan odaklı hizmet,
günümüz ve gelecek için yerli enerji

Kurumsal Sorumluluk

Doğuş Enerji, Kurumsal Vatandaşlık bilinci ile kendisini toplumun bir parçası olarak görmekte ve bu bütünün bir parçası olarak paydaşlarıyla ilişkilerini yürütmektedir. 

Faaliyetlerimizden doğrudan etkilenen müşterilerimiz, çalışanlarımız, hissedarlarımız, tedarikçilerimiz ve kamu kuruluşları paydaşlarımızı oluşturmaktadır. Paydaşlarımızla kurduğumuz ilişki, sadece ürün ve hizmetlerimiz çerçevesinde değil, aynı zamanda sosyal ve etik konuları da içermektedir.

DOĞUŞ ENERJİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş ARTVİN BARAJI VE HES PROJESİ KAPSAMINDA

Ekosistem Değerlendirme Raporları ve Yönetim Planı Dikkate Alınarak Çoruh Vadisi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda Yapılan Çalışmalar

Büyük bir kısmı Çoruh Vadisi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisinde bulunan Artvin Barajı ve HES Projesi kapsamında Yaban Hayatı çalışmalarımızı 2012 yılından itibaren sürdürmekteyiz. Yaban Hayatı çalışmalarımızı,  üç üniversitenin av ve yaban hayatı bölümünde görev yapan ve yaban hayatı konusunda uzmanlaşmış öğretim görevlileri tarafından hazırlanan ekosistem değerlendirme raporlarını dikkate alarak ve ekosistem değerlendirme raporlarına göre hazırlanıp noter tarafından onaylanan Taahhüt Senedine bağlı kalarak sürdürmekteyiz. 

Arazide yaptığımız yaban hayatı çalışmaları sırasındaki gözlemlerimiz, fotokapanlardan aldığımız görüntüler (çalışma sahasında 13 adet fotokapanla yaban keçilerinin ve diğer memeli türlerin sahadaki faaliyetlerini takip etmekteyiz) ve civar köylerdeki vatandaşlardan aldığımız bilgiler ışığında, inşaat faaliyetlerinin tamamlanmasından sonra tüm lokal canlıların özellikle de hedef tür olan Yaban Keçisinin( Capra aegagrus) alanda aktif olarak yaşamlarını sürdürdüğünü gözlemlemekteyiz. 

Artvin Barajı ve HES projesi kapsamında inşaatı tamamlanan 18 km’lik Artvin-Erzurum Devlet Karayolu’nun 10 km’lik kısmı 13 adet tünelden oluşmakta olup 1 Km’lik kısmı köprü ve viyadüklerden, geriye kalan kısmı ise açık kazı şeklinde gerçekleşmiştir. Artvin-Erzurum devlet kara yolunun tamamı Hassas Kullanım Bölgesi(HKB) ve Sürdürülebilir Kullanım Bölgesinden(SKB) geçmektedir. Bu geçişlerin büyük bir kısmı tünellerle gerçekleştiği için yaban hayatına olan etkisinin minimum düzeyde olacağı kaçınılmazdır.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahasının özellikle Hassas Kullanım Bölgesinden geçen Artvin-Erzurum devlet karayolu ile rezervuar alanı arasında kalan kısımlarında ağaçlandırma çalışmaları tamam lanmış olup sahada yaban hayvanlarına besin ve barınak oluşturması için Sarıçam, Yabani Armut, Yabani Kiraz, Nar dikimi yapılmış ayrıca sahada erozyon kontrolünü sağlamak için Beyaz Çiçekli Yalancı Akasya dikimi gerçekleştirilmiştir.

Resim 1: Ağaçlandırma Çalışması Tamamlanmış Saha

Artvin-Erzurum relekasyon yolu üzerindeki önemli yan derelere 2m yüksekliğinde ve 3

 metre uzunluğunda Yaban keçisi ve diğer türlerin geçebileceği şekilde menfezler yapılmıştır.

Resim 2: Yaban hayvanlarının geçişlerine uygun menfez örneği

Civar köylerdeki vatandaşlara ve inşaat alanında çalışan işçilere bulundukları bölgenin   

YHGS olduğunu, yapılan çalışmaların hayvanları rahatsız etmeyecek şekilde yapıldığı aktarıldı. Buna ek olarak kaçak avcılık yapılmaması konusunda da bilgilendirme amaçlı birebir sohbetler yapıldı ve yapılmaya da devam edilmektedir.