Sorumluluklarından keyif alan,
dinamik ve yenilikçi bireylerle çalışırız.

Gelişim

Çalışanlarımızın görevlerini verimli bir şekilde yerine getirebilmeleri ve hedefleri doğrultusunda yeni sorumluluklar alabilmeleri için sürekli öğrenebilecekleri ve gelişebilecekleri iş ortamları yaratmayı hedefliyoruz.

Enerji sektörüne özel eğitimler, kişisel ve mesleki eğitimler, yurtdışı eğitimler ile çalışanlarımıza gelişim imkanları sunarak, ihtiyaçlarını karşılıyor ve mevcut performanslarını arttırmalarını destekliyoruz. Gelişim için sadece eğitimlerin yeterli olmadığını düşünüyor ve çalışanlarımıza rollerinin ötesinde sorumluluklar ve projelerde yeni roller vererek potansiyellerini kullanmalarını sağlıyoruz.

Gelişimin bir sorumluluk olduğunu düşünüyor, çalışanlarımız ve yöneticilerimiz ile bu sorumluluğu paylaşarak gelişim planlarında rol almalarını bekliyoruz.

Güncel gelişmeleri takip eden, zamanın gerekliliklerine adapte olabilen, öğrenen ve öğreten çalışanlarla devamlılığımızı sağlayabileceğimizi düşünüyor ve gelişim faaliyetlerimizi bu temelde kurguluyoruz.