Sorumluluklarından keyif alan,
dinamik ve yenilikçi bireylerle çalışırız.

Performans

Stratejimiz doğrultusunda, hedeflerimize ulaşmak, verimli ve kaliteli iş sonuçları elde etmek amacıyla performans yönetim sistemi uygulanmaktadır.

Performans görüşmelerinde, bireysel hedefleri ve yetkinlikleri aynı süreçte ele alarak; sonuçları, çalışanlarımızın şirket başarısına katkılarını gözlemleyebileceğimiz ve gelişimlerinde rol gösteren bir araç olarak kullanırız.

Çalışanlarımızın performansının şirket performansımız olduğunu düşünür ve iyi ekip iyi şirket yaklaşımını benimseriz.